Zpravodaj

Periodikum vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks.

Vydává: Obec Hrádek, 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR pod č. E 12341

Tiskne: A8 REKLAMA kreativ s.r.o., Bystřice 1261, 739 95

 

Redakce

Mgr. Věra Garbová, Robert Borski

 

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

 

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail, případně volat na telefon č. 601 383 111.

 

Formát inzerátu  cena v Kč 
A5                                600,-
A6                                300,-
A7                                150,-

Hrádecké noviny č. 2 - 2003 (duben 2003)

21. dubna 2003, 14:54

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2003 (únor 2003)

21. února 2003, 14:56

 

 

 

Hrádecké noviny č. 8 - 2002 (prosinec 2002)

21. prosince 2002, 14:57

 

 

 

Hrádecké noviny č. 7 - 2002 (říjen 2002)

21. října 2002, 15:08

 

 

 

Hrádecké noviny č. 6 - 2002 (září 2002)

21. září 2002, 15:11

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2002 (srpen 2002)

21. srpna 2002, 15:12

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2002 (červen 2002)

21. června 2002, 15:14

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2002 (květen 2002)

21. května 2002, 15:15

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2002 (březen 2002)

21. března 2002, 15:16

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2002 (únor 2002)

21. února 2002, 15:18

 

 

 

Strana výpisu

5