Zpravodaj

Periodikum vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks.

Vydává: Obec Hrádek, 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR pod č. E 12341

Tiskne: A8 REKLAMA kreativ s.r.o., Bystřice 1261, 739 95

 

Redakce

Mgr. Věra Garbová, Robert Borski

 

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

 

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail, případně volat na telefon č. 601 383 111.

 

Formát inzerátu  cena v Kč 
A5                                600,-
A6                                300,-
A7                                150,-

Hrádecké noviny 1 - 2005 (únor 2005)

18. února 2005, 23:09

 

 

 

Hrádecké noviny č. 6 - 2004 (prosinec 2004)

21. prosince 2004, 14:28

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2004 (říjen 2004)

21. října 2004, 14:38

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2004 (září 2004)

21. září 2004, 14:39

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2004 (květen 2004)

21. května 2004, 14:42

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2004 (březen 2004)

21. března 2004, 14:44

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2004 (leden 2004)

21. ledna 2004, 14:47

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2003 (prosinec 2003)

21. prosince 2003, 14:48

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2003 (září 2003)

21. září 2003, 14:50

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2003 (únor 2008)

21. června 2003, 14:52

 

 

 

Strana výpisu

4