Zpravodaj

Periodikum vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks.

Vydává: Obec Hrádek, 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR pod č. E 12341

Tiskne: A8 REKLAMA kreativ s.r.o., Bystřice 1261, 739 95

 

Redakce

Mgr. Věra Garbová, Robert Borski

 

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

 

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail, případně volat na telefon č. 601 383 111.

 

Formát inzerátu  cena v Kč 
A5                                600,-
A6                                300,-
A7                                150,-

Hrádecké noviny č. 2 - 2008 (červen 2008)

9. června 2008, 02:26

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2008 (únor 2008)

5. února 2008, 21:42 | První číslo 12. ročníku HN vyjde dne 10.2.2008. Nyní jsou noviny v tisku. Je to poprvé kdy budou mít Hrádecké noviny 24 stran. Jejich náhled v PDF souboru (ve znění před 2. korektutrou) si již s předstihem můžete stáhnout.

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2007 (prosinec 2007)

13. prosince 2007, 22:17 | Hrádecké noviny opět vycházejí. Tentokrát v novém, modernějším designu. Toto číslo dostanete do svých poštovních schránek ve čtvrtek a pátek dne 20. a 21. prosince 2007 spolu s malým dárkem. Pro ty, kteří se pohybujete na našich www stránkách, je číslo k dispozici v pdf formátu (pouze v tzv. náhledové kvalitě)

 

 

 

Hrádecké noviny č. 6 - 2006 (prosinec 2006)

1. prosince 2006, 20:42

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2006 (listopad 2006)

1. listopadu 2006, 20:56

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2006 (květen 2006)

5. května 2006, 21:05

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2006 (únor 2006)

2. února 2006, 21:07

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2005 (prosinec 2005)

26. listopadu 2005, 21:19

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2005 (září 2005)

18. září 2005, 23:06

 

 

 

Hradecké noviny 2 - 2005 (březen 2005)

18. března 2005, 23:11

 

 

 

Strana výpisu

3