Zpravodaj

Periodikum vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks.

Vydává: Obec Hrádek, 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR pod č. E 12341

Tiskne: A8 REKLAMA kreativ s.r.o., Bystřice 1261, 739 95

 

Redakce

Mgr. Věra Garbová, Robert Borski

 

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

 

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail, případně volat na telefon č. 601 383 111.

 

Formát inzerátu  cena v Kč 
A5                                600,-
A6                                300,-
A7                                150,-

Hrádecké noviny č. 1 - 2017 (duben 2017)

26. dubna 2017, 10:15

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2016 (prosinec 2016)

2. ledna 2017, 15:01

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2016 (říjen 2016)

27. října 2016, 14:47

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2016 (červenec 2016)

26. července 2016, 16:09

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2016 (duben 2016)

26. dubna 2016, 15:29

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2016 (leden 2016)

3. února 2016, 12:51 | Hrádecké noviny začaly opět po několika letech vycházet. V těchto dnech dostáváte do svých domácností první číslo. Obecní zpravodaj je v větším formátu než původní, je celobarevný, vytištěný na kvalitním papíře.

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2010 (prosinec 2010)

3. ledna 2011, 12:12

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2010 (říjen 2010)

4. října 2010, 18:04

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2009 (prosinec 2009)

9. ledna 2010, 14:04 | Zveřejňuji na webu prosincové číslo Hrádeckých novin. Toto číslo bylo poprvé barevné a na křídovém papíře.

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2009 (leden 2009)

26. ledna 2009, 06:20 | První číslo 13. ročníku bude v poštovních schránkách zítra 27. ledna 2009. Pro zájemce je zveřejněno s předstihem v PDF formátu. Omlouvám se všem, kteří na něj netrpělivě čekali.

 

 

 

Strana výpisu

2