Svoz odpadů

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

19. března 2009, 12:18 | V sobotu 4. dubna 2009 proběhne svoz objemného a nebezpečného odpadu.
V tento den bude před obecní úřad přistaven kontejner. Další kontejner bude mobilní. Harmonogram svozu je uveden v příloze toho článku.
Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

 

 

 

Harmonogram svozu odpadu v roce 2009

6. ledna 2009, 05:54 | V letošním roce se systém svozu odpadu opět zjednoduší. To proto, že obec přistoupila na žádost firmy Nehlsen k tomu, aby se sváželo v pátky namísto pondělků. Dalo by se to shrnout do dvou vět:

a) V každém sudém pátku jsou odváženy popelnice a černé pytle
b) V 6., 12., 18., 24., 30., 36., 42. a 48. týdnu (opět v pátky) modré a žluté pytle se separovaným odpadem.

Pro lepší zapamatování: 2x budou odváženy popelnice bez žlutých a modrých pytlů, potřetí včetně těchto pytlů. A tak dokola.
Přikládám podrobnou tabulku se svozy odpadu v roce 2009.

 

 

 

Strana výpisu

5