Ostatní dokumenty

Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.06.2008

Svěšeno:

22.12.2008

26. června 2008, 10:42

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.06.2008

Svěšeno:

12.07.2008

26. června 2008, 09:39 | Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání

 

 

 

SP VV " Silnice I/11 Hrádek - průtah

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.06.2008

Svěšeno:

11.07.2008

26. června 2008, 08:20

 

 

 

Stavební povolení č. 8/2008 Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.06.2008

Svěšeno:

08.07.2008

23. června 2008, 15:34 | " Silnice I/11 Hrádek - průtah"

 

 

 

VV - územní rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.06.2008

Svěšeno:

28.06.2008

13. června 2008, 09:24 | " Čistírna odpadních vod"

 

 

 

Stavební povolení č. 7/08 Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.06.2008

Svěšeno:

27.06.2008

12. června 2008, 10:28 | " Silnice I/11 Hrádek - průtah"

 

 

 

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.06.2008

Svěšeno:

27.06.2008

11. června 2008, 10:06 | " Vrtaná studna"

 

 

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.06.2008

Svěšeno:

27.06.2008

11. června 2008, 10:02 | " SO 15-22-01 Žst. Jablunkov Návsí, Bystřice nad Olší, přeložky STL plynovodu podél obslužné komunikace v Hrádku v úseku km 0,000-0,500, v úseku km 0,550-1,100, v úseku km 1,360-1,650"

 

 

 

Zrušení soutěže na studii " Dostavba centra obce Hrádek"

3. června 2008, 08:50

 

 

 

Stavební povolení č. 10/2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.05.2008

Svěšeno:

13.06.2008

29. května 2008, 09:12 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
" Silnice I/11 Hrádek - Průtah"

 

 

 

Strana výpisu

... 10 ...