Ostatní dokumenty

Doručení veřejnou vyhláškou

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.08.2009

Svěšeno:

25.08.2009

10. srpna 2009, 13:07

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.07.2009

Svěšeno:

28.08.2009

29. července 2009, 10:51 | Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu obce Bystřice změna č. 5

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.07.2009

Svěšeno:

22.07.2009

7. července 2009, 12:03 | Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na stavbu vodního díla "Hrádek - vodovod, lokalita Lyngi, lokalita U hřiště

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.05.2009

Svěšeno:

10.06.2009

26. května 2009, 12:51 | Územní rozhodnutí č. 009/2009

 

 

 

Dražební vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.05.2009

Svěšeno:

20.06.2009

21. května 2009, 08:17 | Dražební jednání, které bylo nařízena na 19.3.2008 a následně odročeno na neurčito se nově nařizuje na 2. července 2009 v 9:00 hod. v sídle soudního exekutora, viz. příloha

 

 

 

Oznámení o místě konání voleb

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.05.2009

Svěšeno:

07.06.2009

21. května 2009, 07:58

 

 

 

Zpráva o hospodaření sdružení obcí Jablunkovska za rok 2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.05.2009

Svěšeno:

30.05.2009

15. května 2009, 13:24

 

 

 

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.05.2009

Svěšeno:

26.05.2009

12. května 2009, 12:43 | Veřejná zakázka: "Rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Hrádku"

 

 

 

Nařízení Krajské veterinární správy pro MS kraj č. 2/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.05.2009

Svěšeno:

27.05.2009

12. května 2009, 07:54 | ze dne 11.5.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

 

 

 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výzvy na "Rekonstrukci budovy OÚ v Hrádku"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2009

Svěšeno:

15.05.2009

30. dubna 2009, 07:16

 

 

 

Strana výpisu

3 ...