Informace OÚ

Výluka na železnici Návsí - Mosty u Jablunkova

25. ledna 2012, 10:34 | Dojde k plánované výluce vlaků ČD na trati 320 konané z důvodů stavebních prací SŽDC, s.o. na tunelu Mosty u Jablunkova a s tím související náhradní autobusové dopravě v úseku Návsí (Nawsie) - Čadca v době od 1. do 21.2.2012.

 

 

 

Oznámení o změně cen vodného a stočného od 1.1.2012

30. listopadu 2011, 07:48 | Cena pitné vody (vodného) se od 1.1.2012 zvyšuje na 34,90 Kč/m3 (vč. 14%DPH)

 

 

 

Pravidelné odečty vodoměrů

25. listopadu 2011, 07:27 | Od 13.12. do 16.12.2011 bude v naší obci prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava

 

 

 

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.11.2016

Svěšeno:

20.12.2016

16. listopadu 2011, 07:58 | Vlastníci pozemků v ochraném pásmu vysokého napětí musí dodržovat Energetický zákon, který zakazuje nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Za porušení může Státní energetická inspekce ukládat velmi vysoké pokuty. Čtěte, prosím, přiložený materiál, kde je specifikována velikost ochraného pásma i postup v případě, že nemáte možnost vadný stav sami napravit.

 

 

 

Upozornění občanům o odstávce systému e-PAS a OP

20. října 2011, 07:18 | Dne 18. 11. 2011 bude z technických důvodů přerušen provoz na úseku cestovních dokladů.

 

 

 

Oznámení o přerušení dodávky vody z vodovodu

21. července 2011, 08:41 | V obci Hrádek bude v pátek dne 22.7.2011 v době od 8:00 do 11:00 hod. přerušena dodávka vody z vodovodu
z důvodu opravy poruchy na vodovou u ZŠ Hrádek (lokalita Rovně, Polyniska, Kempčice).

 

 

 

Upozornění pro majitele psů

20. července 2011, 07:22 | Vážení spoluobčané,
z důvodu stále navyšujícího se počtu volně pobíhajících psů na území obce Hrádek a následného jejich odchytu, většinou zaměstnanci obce, se rada obce na své poslední schůzi usnesla, že za odchyt volně pobíhajícího psa na území obce bude vybírat poplatek ve výši 500 Kč. Tento poplatek však není konečny, jestliže bude nutné k odchytu volně pobíhajícího psa zavolat městskou policii nebo veterináře a následně bude pes umístěn v útulku může se poplatek vyšplhat až na několik tisíc korun. Prosím tedy všechny majitele psů aby si své psy pořádně hlídali a vyhnuli se tak následným nepříjemnostem, které jak všichni víme, nemusí být jen ty finanční, ale v případě, že pes napadne člověka nebo zvíře zde hrozí i trestně právní odpovědnost majitele psa a také nedozírné následky poškozeného.

 

 

 

Oznámení Českého statistického úřadu o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2011

18. května 2011, 09:12 | Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů provedou výhradně sčítací komisaři Českého statistického úřadu ve dnech 19. až 30. května 2011.

 

 

 

Výzva pro majitelé psů

18. března 2011, 10:12

 

 

 

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

21. února 2011, 15:28

 

 

 

Strana výpisu

9