Aktuality

Lékaři - ordinační doba o vánočních svátcích

19. prosince 2019, 12:28 | Zubní ordinace je od 23.12.2019 do 1.1.2019 mimo provoz. Možnosti ošetření jsou uvedeny v příloze.
Ordinace praktického lékaře bude v provozu v pondělí 23.12. a 30.12.2019 od 12,00 do 13,00 hodin. Běžná ordinační doba začíná až v pondělí 6.1.2020.

 

 

 

Obecní úřad v době vánočních svátků

19. prosince 2019, 08:38 | Obecní úřad bude mezi vánočními svátky z důvodu hromadné dovolené uzavřen.
V naléhavých případech a neodkladných záležitostech (např. zajištění pohřbu) volejte tel. 724 309 930, 724 002 740, 724 377 112.
Všem občanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost.

 

 

 

Záměr obce - pacht

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.12.2019

Svěšeno:

29.12.2019

12. prosince 2019, 13:38

 

 

 

Neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek pro rok 2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2019

Svěšeno:

01.01.2020

12. prosince 2019, 09:02 | Oznamujeme všem organizacím a spolkům, že žádosti o poskytnutí příspěvku veřejné neinvestiční podpory bude možno, v souladu se zásadami pro poskytování příspěvku, podávat od 1.1.2020 do 31.01.2020.
Formulář žádosti i platné zásady jsou k dispozici v přílohách. Věnujte prosím pozornost Zásadám pro přerozdělování grantů, vyhnete se tak problémům při závěrečném vyúčtování.

 

 

 

Informace pro vlastníky lesa - Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

10. prosince 2019, 14:16 | Kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak
ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci.

Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a
parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky
nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních
porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období.

Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek
mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo
soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV.
čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci. Žádost se
sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva
zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo
datovou zprávou do datové schránky.

 

 

 

Jubilanti v roce 2020

28. listopadu 2019, 15:10 | Zveřejňujeme elektronický přehled hrádeckých jubilantů, kteří budou slavit životní jubileum v příštím roce. Ve fyzické podobě včetně blahopřání vyjde v příštích Hrádeckých novinách.

 

 

 

Harmonogram svozu odpadu v roce 2020

27. listopadu 2019, 19:04 | Harmonogram svozu odpadu v elektronické podobě. Ve fyzické variantě bude zveřejněn ve stolním kalendáři, který domácnosti Hrádku dostanou před Vánocemi.

 

 

 

Ceny vodného a stočného pro rok 2020

27. listopadu 2019, 07:44 | Cena vodného se od 1.1.2020 zvyšuje na částku 47,27 Kč (včetně 15%DPH)

 

 

 

Africký mor prasat

20. listopadu 2019, 13:59

 

 

 

Výběrové řízení na pozici projektový manažer

5. listopadu 2019, 08:20

 

 

 

Strana výpisu

5 ...