Aktuality

Výluka na trati

27. listopadu 2015, 09:59 | 1.12.2015 od 8:00 do 16:55 bude výluka na trati č. 322 Český Těšín - Frýdek-Místek a zpět. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku v prosinci 2015

26. listopadu 2015, 13:56

 

 

 

Cena vodného a stočného pro rok 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.11.2015

Svěšeno:

26.12.2015

26. listopadu 2015, 13:47 | Od 1.1.2016 bude cena pitné vody 40,70 Kč/m³ včetně DPH.

 

 

 

Adventní koncert

24. listopadu 2015, 13:22 | V neděli 29.11.2015 v 17:00 hodin se v sálu Církve bratrské v Hrádku uskuteční tradiční ADVENTNÍ KONCERT. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor ECHO s orchestrem a dětský pěvecký sbor TRALLALA. Srdečně zveme.

 

 

 

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

24. listopadu 2015, 12:36 | V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, bude 24.12 až 31.12.2015 odstaven sytém pro nabírání žádostí a jejich předání. Podat žádost o vydání , případně převzít doklad bude možno nejpozději do 23.12.2015včetně.

 

 

 

MIKULÁŠ

23. listopadu 2015, 10:24 | Srdečně zveme všechny děti spolu s rodiči, babičkami a dědečky na tradiční obecní akci MIKULÁŠ. V pátek 4.12.2015 od 17,00 hodin před Obecním úřadem. Součástí bude rozsvícení vánočního stromu a krásný ohňostroj. Teplé občerstvení zajištěno.

 

 

 

NUTNOST OHLÁŠENÍ POŘÁDÁNÍ AKCE

18. listopadu 2015, 09:47 | Policie ČR zvýšila kvůli teroristickým útokům ve Francii bezpečnostní opatření. V této souvislosti vyzvala obecní úřady, aby ji předávaly informace o společenských, sportovních a kulturních akcích konaných na katastru obce. Policie pak vyhodnotí případná rizika.

Upozorňujeme občany, spolky a organizace, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Hrádek č. 1/2012, článek III. jsou pořadatelé povinni 10 dnů předem obecnímu úřadu oznámit místo, čas konání veřejnosti přístupného kulturního podniku a předpokládaný počet účastníků.
K tomuto účelu lze použít přiložený formulář.

 

 

 

DAŇ z NEMOVITOSTÍ prostřednictvím SIPO

5. listopadu 2015, 10:22 | Od roku 2016 bude možno hradit daň z nemovitostí prostřednictvím SIPO.
Tato forma se zavádí mimo jiné z toho důvodu, že byly zrušeny pokladny pro výběr daně v hotovosti na územních pracovištích finančních úřadů (mimo ÚP v sídle okresu, tzn., že pokladna je zachována ve Frýdku-Místku).
Je nutno zdůraznit, že poplatník daně musí být totožný s držitelem spojovacího čísla SIPO. Manžel tedy např. nemůže platit daň přes SIPO vedené na manželku.
Další informace jsou zveřejněné na stránkách Finanční správy.

 

 

 

Kompostéry dorazily

30. října 2015, 09:01 | Druhá etapa příjmu kompostérů z dotace OPŽP byla úspěšně dovršena. Obec dodá 70 ks kompostérů těm občanům, kteří si ho objednali v 2. etapě. Termín výdeje (podpis smlouvy + předání) byl stanoven ve dvou termínech: pátek 6.11. od 14:00 do 16:00 a sobota 7.11. od 8:00 do 10:00. Výdejní místo: dvůr obecního úřadu.

 

 

 

Obecní webové stránky zhlédl půlmiliontý návštěvník

29. října 2015, 01:42 | Stalo se tak včera v 16:45, po třinácti letech provozu oficiálního webu obce Hrádek.

 

 

 

Strana výpisu

... 39 ...