Aktuality

Termíny svozu odpadů v roce 2016

4. ledna 2016, 12:30

 

 

 

Vyhlášení SMOGOVÉ SITUACE

4. ledna 2016, 09:41 | VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**
z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

=================================================================
Vydáno: neděle 03.01.2016, 23:13 SEČ (22:13 UTC) Pro území: Třinecko =================================================================
Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3
- doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

 

 

 

Obecní úřad o vánočních svátcích

21. prosince 2015, 17:13 | O B E C N Í Ú Ř A D bude v době vánoc od 22.12.2015 do 1.1.2016 z důvodu hromadné dovolené U Z A V Ř E N !
V neodkladných záležitostech a mimořádných případech volejte tel. 724 309 930, 724 377 112, 724 002 740
Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce se těšíme a shledanou.

 

 

 

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.12.2015

Svěšeno:

18.12.2015

10. prosince 2015, 12:28

 

 

 

Změny od 1.1.2016 - občanské průkazy a cestovní doklady

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.12.2015

Svěšeno:

08.01.2016

9. prosince 2015, 08:31 | V návaznosti na novelu zákona o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech s platnosti od 1.1.2016 poskytujeme v přílohách nové informace.
Změny se týkají nově vydávaných průkazů občanům starším 70 let, vydání průkazů po dovršení 15 let, převzetí vyhotoveného průkazu. U cestovních dokladů dochází ke změně při vydání a ceně rychlopasu a v možnosti převzetí pasu.
Další změna se týká občanů, kteří mají adresu trvalého pobytu evidovanou na sídle ohlašovny. Od 1.1.2016 budou oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením ukládány na ohlašovně. Uložením a uplynutím lhůty 10 dnů bude splněna fikce doručení a zásilka bude považována za doručenou. Proto i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se vykonatelnou. Může se tak stát, že přestože nebudete srozuměni s obsahem zásilky, bude Vám např. provedena exekuce, uložena sankce za nedodržení rozhodnutí atp.

 

 

 

120 lat PSP Gródek

6. prosince 2015, 23.30

 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek
 • 120 lat PSP Gródek
  120 lat PSP Gródek

 

 

 

Mikuláš opět v Hrádku

5. prosince 2015, 12:00

 

 

 

Geologický průzkum v obci

2. prosince 2015, 10:25 | Od konce listopadu do konce prosince bude v obci prováděn geologický průzkum formou seismického měření.
Prosíme uživatele a vlastníky dotčených pozemků o spolupráci při provádění měření. Na povrchu pozemků budou dočasně po dobu 2-6 dnů ručně položeny telemetrické kabely. Ty je možno přejíždět , ale neměly by být mechanicky poškozeny či porušeny.

 

 

 

Našel se pes

2. prosince 2015, 09:11 | V obci Dolní Lomná se našel pes /viz foto/. Majitel si ho může vyzvednout po dohodě na tel. 606 137 551

 

 

 

Veřejná neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek pro rok 2016

1. prosince 2015, 09:39 | Oznamujeme všem organizacím a spolkům, že žádosti o poskytnutí příspěvku veřejné neinvestiční podpory bude možno, v souladu se zásadami pro poskytování příspěvku, podávat od 1.1.2016 do 31.01.2016.
Všichni žadatelé o dotaci jsou zváni na pracovní schůzku, která se uskuteční ve středu 6.1.2016 v 16,00 hod. v zasedací místnosti. Seznámíme Vás se změnami v poskytování podpor pro rok 2016, náležitostmi žádostí a nejčastějšími chybami a problémy při závěrečném vyúčtování.
Formulář žádosti i nově platné zásady jsou k dispozici v přílohách.

 

 

 

Strana výpisu

... 38 ...