Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.12.1969

Svěšeno:

29.01.1970

1. ledna 2003, 13:09
kterou se stanovuje požární řád obce Hrádek

Přílohy: