Jarní výzva k podání žádostí z Fondu rozvoje bydlení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.01.2017

Svěšeno:

01.02.2017

2. ledna 2017, 19:57
Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu je možno podat do 1.2.2017. Nově byl rozšířen účel použití prostředků. Lze tak zřizovat malé čistírny odpadních vod a jednoduché inženýrské přípojky. Rekonstruovat elektroinstalaci, vodu a plyn, i vyměnit stávající kotel.

Přílohy: