Hrádecké noviny č. 3 - 2019 (listopad 2019)

7. listopadu 2019, 09:19

Z OBSAHU:

 

Slovo starosty

Z redakce

Poznávačka aneb "Co je na obrázcích?"

Dálnička - inzerce

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Dejte nám číslo a váš zaběhnutý pes bude doma hned

Každý bobek někam patří

Efektivní využití popelnice

Příběh o hřišti dobrý konec

Nová studánka v Suszarně

Stavební rozmach v Hrádku

AKTUALITY

Koho jsme si zvolili (Petr Lipowski)

Další cesty mají povrch

Spartakiáda spolků

Letos se se svatbami roztrhl pytel

Mobilní tísňová péče Anděl Strážný

Zdravotnická záchranná služba MS kraje

Když poruchy příjmu potravy ničí životy

Informace pro drobné vlastníky lesa s výměrou do 50ha

Ukončení MESOH roku

Ukliďme Česko

Bez obalu... a ekologicky

Hostinec Harcoff

Původ a historie hrádeckých příjmení 4. díl

Kdo s koho - nákupy v předvánočním čase

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Česká škola

Polská škola

SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI

Hráďátka (Letní dobrodružství, No a cooo..., Mikemu)

Mamiminy

Belko na wozie alegorycznym

Tloczyni kapusty

ZE ŽIVOTA CÍRKVÍ

Letní tábor dětí v Orlové

Z CENTRA VOLNÉHO ČASU

Pohádkové večery v parku

Tvořivá odpoledne

Prodejní výstava ručních prací

Kroužky pro děti

Kurzy pro dospělé

NOVINKY V KNIHOVNĚ

INZERCE

ROZHOVOR S JUBILANTEM

Jan Czudek

PŘÍRODA HRÁDKU

Naši pěvci

RECEPTY

Harcoff

Přílohy: