Hrádecké noviny č. 3 - 2018 (srpen 2018)

7. srpna 2018, 09:48

Z OBSAHU:

Slovo starosty
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Krátce z Rady
Informace o volbách
Poděkování
Pronájem Oázy klidu
Svoz nebezpečného odpadu
Fotoreportáž "Vesnice roku"
Sjíždění řek - fenomén doby
Zájezd pro seniory
Píšete nám do redakce
"Gróniorze" stavěli májku
AKTUALITY
Vítání občánků
Slavnosti Belka
Kalendář akcí
Novinky z ambulance praktického lékaře
Péče o nemocného v dom. prostředí
Není terén jako terén
Hledání kojenecké vody
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Pasování předškoláčků
Putování indiánskou stezkou
Týden cestování se sovičkou Kirou
Školní výlet
Výlet za poznáním
Páťáci se loučí
Fotbalový turnaj
Přírodovědný kroužek
Konec školního roku
Absolwenci gródeckiego przedszkola
Wizyta w 112
Tegoroczna wycieczka przedszkolaczków
Kadra sportowców XXXVI ILA w Trzyńcu
Moje przy szkole
Na wakacje
ZE ŽIVOTA CÍRKVÍ
Víkendový pobyt dětí v Gutech
Co jsme zažili s mládeží v poslední době?
Letní tábor v Tatrách
SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
Ohlédnutí za rokem Hráďátek
Den pro rodinu
Krátce z dění SDH Hrádek
Hasiči opět darovali krev
Hrádeckých hasičů přišlo nejvíce
Čarodějnická diskotéka
Z książką pod poduszką
Sukces w inicjatywach PZKO
Tradycyjna jajecznica
Z HRÁDECKÉHO CENTRA
Pečení chleba
Malování na batůžky
Výroba barefoot sandálků
Pozvánky na nadcházející akce
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Tobiáš Branc
HRÁDECKÉ RODY
Dům č.p. 28: Od Pastuszky k Nikodemovi
Perlička z historie
Dovolená v jurtě
NOVINKY V KNIHOVNĚ
INZERCE
ROZHOVOR S PAMĚTNÍKEM
Anna Hawliczková
PŘÍRODA HRÁDKU
Zajímavé houby
Pavel Taska - Pod Zamčiskami

Přílohy: