Hrádecké noviny č. 1 - 2020 (únor 2020)

18. února 2020, 12:47

Z OBSAHU:

 

Slovo starosty

Z redakce

Poznávačka aneb "Co je na obrázcích?"

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Poplatek za psa - POZOR ZMĚNA!

Oznámení o ceně vodného a stočného od 1. 1. 2020

AKTUALITY

Goroli v ledu

Beseda s občany 2019: výsledky

Novoroční procházka

Čápi se už budou pomalu vracet

Nová kotelna v české škole

Rekonstrukce podkroví v obou školách

Senior taxi si občané oblíbili

Alej dobra

Koho jsme si zvolili

Původ a historie hrádeckých příjmení - 5. díl

Tříkrálová sbírka 2020

Nájemní smlouvy na jablunkovském hřbitově

Vzpomínky na Mikuláše

Tvoje cesta onlinem v MS kraji

Jubilanti 2020

Pár faktů o našem partnerském městě Skoczowě

Nejbližší město za hranicemi - Skoczów - aneb 7 let partnerství

Za památkou sv. Isidora: Colegiata de San Isidro, Madrid

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Česká škola

Polská škola

JÍZDNÍ ŘÁDY 2020

SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI

Hráďátka

INZERCE

Klub seniorů

Vydařený hon hrádeckých myslivců

Zaś rok za nami 

ZE ŽIVOTA CÍRKVÍ

Noc na faře

Z CENTRA VOLNÉHO ČASU

655 aktivit v 365 dnech aneb náš volný čas v roce 2019

Kroužek Šikovné ruce

Připravujeme

KNIHOVNA V ROCE 2019

NOVINKY V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

KVĚTINÁŘSTVÍ ZDENKA LABAJOVÁ

ROZHOVOR S PAMĚTNÍKEM

Karel a Vanda Pilchovi

PŘÍRODA HRÁDKU

Stromy 1

ÚPRAVA AREÁLU CENTRA VOLNÉHO ČASU

Přílohy: