Hrádecké noviny č. 1 - 2018 (leden 2018)

19. ledna 2018, 15:40

Z OBSAHU:

Slovo starosty

Gródek báseň

S úsměvem o uplynulých vánocích

Obsah

Krátce z Rady

Poplatek za psa

Neinvestiční podpora z rozpočtu obce Hrádek na rok 2018

Oznámení o ceně vodného a stočného

MUDr. Pavla Mahdalová - Změna

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Zimní údržba

Daň z nemovitých věcí

Rozpočet 2018

Termíny svozu komunálního odpadu

Hrádecké pohřebnictví

Novinky v ambulanci

Chloubu Hrádku zdolala vichřice

Ceny potravin a jejich vývoj

Alej dobra je bohatší o 3 jabloně

Obec nové auto

Turnaj znovu ovládl Krzysztof Martynek

Mikuláš

Co se dětem líbí a nelíbí na vánocích

Čtenář měsíce

Aby neměla zvířátka v zimě hlad

A batikujeme...a batikujeme...a batikujeme

Adventní zpívání a tvoření

Předvánoční pohoda v mateřské škole

Aktivity družiny

Kalendář akcí a Hrádek 144

Jarmark Bożonarodzeniowy

Mikołaj w przedszkolu

Spotkanie przy choince

Nocowanie w Centrum Wolnego czasu

Dotazník

Jízdní řády

Vzpomínka na varhanní koncert

Noc na faře - ponožková párty

Program bohoslužeb - Porządek Nabożeństw

Aktivní podzim klubu seniorů

Tenisté schůzovali

Klub maminek Hráďátka vystavoval své ruční práce

Lampiónový průvod Hrádkem

Dobrovolní hasiči bilancovali

70 lat minęło jak jeden dzień

Pozvání na ples/zaproszenie na bał

Jubilanti 

Centrum čekají letos již 3. narozeniny

Bhutan. Utopia realna II.

Na předvánočním setkání zastupitelů se oceňovalo

Karel Hazuka, hrádecký rodák

Dřevorubec a lesák tělem i duší Josef Stodola

Inzerce

Novinky v knihovně

Senioři jsou vytrvalými pěstiteli tradic

Kalendář akcí

Hrádecké rody - Sztefek od Niszczora

Rozhovor s pamětníkem - Marie Raszková (rozená Pilchová)

Příroda Hrádku - savci

Slovník ponaszymu - S - W

 

Přílohy: