Fond rozvoje bydlení - výzva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.01.2014

Svěšeno:

03.03.2014

4. února 2014, 15:10
Obec Hrádek vyhlašuje výběrové řízení pro posouzení žádostí o půjčku z FRB na opravy, modernizaci a rekonstrukci obytných budov na území obce jejich vlastníkům. Žádosti je nutno podat nejpozději 3.3.2014 do 12 hod.

Přílohy: