Fond rozvoje bydlení - podzimní výzva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.09.2018

Svěšeno:

31.10.2018

30. září 2018, 09:50
Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení je možno podat do 01.11.2018.
Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu. Oproti minulosti byl rozšířen účel využití zápůjčky z FRB.

Přílohy: