Fond rozvoje bydlení - jarní výzva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.02.2020

Svěšeno:

22.03.2020

21. února 2020, 14:28
Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení je možno podat do 22.03.2020.
Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu.

Přílohy: