Novinky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.12.1969

Svěšeno:

29.01.1970

1. ledna 2003, 13:09 | kterou se stanovuje požární řád obce Hrádek

 

 

 

Hrádecké noviny č. 8 - 2002 (prosinec 2002)

21. prosince 2002, 14:57

 

 

 

Hrádecké noviny č. 7 - 2002 (říjen 2002)

21. října 2002, 15:08

 

 

 

Hrádecké noviny č. 6 - 2002 (září 2002)

21. září 2002, 15:11

 

 

 

Hrádecké noviny č. 5 - 2002 (srpen 2002)

21. srpna 2002, 15:12

 

 

 

Hrádecké noviny č. 4 - 2002 (červen 2002)

21. června 2002, 15:14

 

 

 

Hrádecké noviny č. 3 - 2002 (květen 2002)

21. května 2002, 15:15

 

 

 

Hrádecké noviny č. 2 - 2002 (březen 2002)

21. března 2002, 15:16

 

 

 

Hrádecké noviny č. 1 - 2002 (únor 2002)

21. února 2002, 15:18

 

 

 

Najstarsze rody - Czudkowie (Jan Rusz - Kalendarz Śląski)

1. ledna 2002, 23:41 | Pół wieku temu poprosiłem ówczesnego kustosza cieszyńskiego muzeum, Ludwika Brożka, o pomoc w wyszukiwaniu wśród starodruków jakichkolwiek dokumentów, zawierających wzmianki o dawnym Gródku i jego mieszkańcach. Kustosz wręczył mi wówczas najstarszy posiadany urbarz z 1577 r., który zachował się w zbiorach archiwum zamkowego i był w dyspozycji muzeum. Pod pozycją „Gródek" znalazłem notatki o wszystkich trzynastu osadnikach posiadających w tej miejscowości swoje grunty. Wśród nich szczególnie utkwiło mi w pamięci nazwisko Marcina Czudka;

 

 

 

Strana výpisu

... 653 ...