MOZAIKA - zpravodajství Slezské diakonie

1. února 2017, 13:58
Mozaika je název pro zpravodajství Slezské diakonie. Zpravodajství, které si klade za cíl informovat veřejnost o sociálních službách, projektech, aktivitách, které jsou realizovány ve Slezské diakonii.

Zpravodajství, které příznačný název MOZAIKA, je složeno z několika částí. V první části hovoří o tom, co se minulý měsíc událo ve smyslu podstatných a významných aktivit. Hlavní téma přiblíží vybrané sociální služby formou rozhovoru s pracovníky či příběhem uživatele nebo pracovníka. Závěr MOZAIKY patří pozvánkám na události měsíce následujícího.

 

Jsme přesvědčeni, že Mozaika pomůže lidem zorientovat se v jednotlivých sociálních službách, zvýší povědomí veřejnosti o nich a jejich využití v případě sociální nouze. Poukážeme na odbornost poskytované sociální péče na příbězích z běžného života lidí. Naším cílem je veřejnost vzdělávat, inspirovat, přinášet emoce a nabízet příležitosti k účasti na různých společenských akcích.

 

Zpravodajství je měsíční a bude pravidelně zveřejněno na youtube, facebooku a webových stránkách Slezská diakonie, a to pravidelně vždy poslední čtvrtek v měsíci.

 

Se zpravodajstvím nám velmi významně pomáhají pracovníci a studenti oddělení audiovizuálních technik Slezské univerzity v Opavě. Pro naše pracovníky a zpravodajskou radu jsou důležitými partnery. Tato spolupráce je také živým příkladem dobré praxe propojení neziskového sektoru se vzdělávací institucí.

 

Budeme rádi, když se zájmem zhlédnete naše první díly, budeme se snažit obsahově i technicky zdokonalovat.

 

Odkaz na MOZAIKU:

https://www.youtube.com/channel/UCClzLUvAtMhZ5PhCeCLRMgA