Hrádek je součástí místního akčního plánování

13. října 2016, 10:42
Naše obec se spolu s dalšími obcemi Jablunkovska zapojila do tvorby tzv. Místního akčního plánu na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, jehož cílem je stanovení priorit a jednotlivých kroků, které jsou nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

Více informací o tomto projektu naleznete na webových stránkách:
http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/

http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/