Nordic walking - Trasa ke zvoničce sv. Izidora

24. ledna 2017, 13:34
Nordic walking - (doslovně přeloženo "severská chůze") je běžná chůze ze speciálně navrženými hůlkami.

Barva značení: červená

Délka trasy: 6,8 km

Vyrážíme od rozcestí u železniční stanice směr Filipka a hned ze startu ostře stoupáme po silničce nad obec. Při pohledech zpět máme pěkné výhledy na protější hřeben Moravskoslezských Beskyd (Vel. Kyčera - Ostrý - Javorový). Stezka Vás za stálého stoupání přivede na rozcestí, kde se nachází přírodní hřiště i s posezení, kde je možné si odpočinout a piknikovat. Od hřiště se vydáte asfaltovanou silnicí směrem k chatě Hrádek. Silnice záhy vede bukovým a později smrkovým lesem ve zvlněném terénu. Po opuštění lesního stínu budete prudčeji stoupat a míjet několik domků u cesty. Silnice  přestává stoupat a po několika desítkách metrů narazíte na turistickou chatu Hrádek.

Chata je celoročně otevřená, disponuje tenisovými kurty i venkovním bazénem a je součástí ležařského areálu Na Gruni. Od chaty je ke zvoničce Svatého Izidora coby kamenem dohodil. Jen je třeba zvládnout poslední stoupání. Zvonička je velmi zajímavým a turisty hojně navštěvovaným místem. Poměrně nedávno ji nechali postavit provozovatelé chaty. Slouží všem kolemjdoucím turistům, kteří si mohou zazvonit na malém zvonku a přitom vymyslet tajné přání. Větší zvon ve zvoničce odbíjí každou hodinu. Toto místo přímo vybízí, aby se člověk zastavil, zklidnil a možná i rozjímal. Dojem z tohoto místa umocňuje nádherný výhled do všech světových stran. Za dobré viditelnosti jsou vidět i vrcholky Tater.

Většina turistů pokračuje na svých túrách dál, po zeleně značených turistických stezkách k vrcholu Filipky, kde se může občerstvit na další chatě. Trasa Nordic Walking však pokračuje zpátky k nádraží. Nejprve zabočuje doprava stezkou mezi sjezdovkami a pak po asfaltové silnici dolů do centra obce. Silnice prochází střídavě lesními a nelesními terény, povětšinou mimo hlavní turistické trasy. Cíl trasy je na místě jejího začátku.

  • Nordic walking - Trasa ke zvoničce sv. Izidora
    Nordic walking - Trasa ke zvoničce sv. Izidora