Výroční zpráva obce Hrádek o poskytování informací za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.02.2017

Svěšeno:

26.03.2017

24. února 2017, 11:40

Přílohy: