V Hrádku vybírají jména ulic (HORIZONT 27.1.2004)

27. ledna 2004, 23:36
Hrádek (ga) - Usnadnit orientaci hasičům, sanitkám, turistům a ostatním návštěvníkům Hrádku se rozhodli zdejší zastupitelé. Za tímto účelem pojmenují 19 zdejších ulic. Informoval nás o tom místostarosta Robert Borski (SNK).

 O konečné verzi názvů hrádeckých komunikací mají možnost rozhodnout místní občané, kteří k tomu byli vyzváni prostřednictvím internetových stránek obce a obecními Hrádeckými novinami. „Anketa se těší velkému zájmu. Zatím jsme obdrželi desítky návrhů," pochvaluje si místostarosta. Zatímco někteří občané navrhovali názvy podle stromů rostoucích poblíž dané ulice - například Břízová, Sosnová a podobně, jiní dávali přednost pojmenování podle veřejných budov - Školní či Hasičská. Další navrhovatelé zastávají názor, že by bylo nejlepší, kdyby se jejich ulice jmenovala Větrná nebo Sluneční. Jiní Hradečané by dali přednost topografickým, popřípadě místopisným pojmenováním typu Strmá, Bažinová či Za Tratí a Českobratrská podle modlitebny Církve bratrské, jež se v obci nachází již desítky let. Ještě jiní brali v potaz národnosti a uvítali by, kdyby se některé ulice jmenovaly Polská, Česká, Slovenská, Moravská, Slezská a dokonce i Ruská. Dalším se zamlouvalo pojmenování 17. listopadu. Jeden místní obyvatel nezapomněl navrhnout název Kurandova podle významného místního rodáka. Nechybí ani kuriózní názvy jako Litevská, navzdory tomu, že v obci nežije ani jeden bývalý občan této země. Také samotný Hrádek nemá žádné vazby ani kontakty na Litvu. Návrhy se bude zabývat zastupitelstvo obce, které se sejde v únoru, a jež schválí ty návrhy, které se budou líbit většině jeho členů. ČESLAV GAMROT