Seniorzy na Opolszczyznie (GŁOS LUDU)

30. srpna 2003, 23:06

GRÓDEK (kor) - Na wycieczkę do Polski wybrali się w tym tygodniu gródeccy emeryci. W wyprawie do powiatu krapkowickiego (woj. opolskie) towarzyszył seniorom gródecki wójt Pavel Tomčala. - Zwiedziliśmy Krapkowice, Gogolin, Kamień Śląski i zamek Moszna - powiedział „GL" P. Tomčala,będący zarazem przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Regionu Jabłonkowskiego (SGRJ). - Ja wyjechalem niejako na rekonesans, bo właśnie na zamku w Mosznie SGRJ zorganizuje w październiku wystawę zaolziańskich twórców. Swoje obrazy zaprezentuje Oswald Łabaj, prace fotograficzne szef jabłonkowskiego Fotoklubu Gustav Beiger, natomiast mostecki twórca ludowy, Paweł Kufa, 30 rzeźb... Z władzami Krapkowic SGRJ podpisało umowę na początku sierpnia. Dotyczy ona m.in. współpracy między szkołami i wyjazdów dzieci z Polski na Podbeskidzie i uczniów podbeskidzkich szkół na Opolszczyznę. Jako pierwsi przyjadą na Zaolzie nauczyciele krapkowickich szkół - w październiku gościć będą w górnołomniańskim ośrodku „U studanky".