Sběr - sběr - sběr!

9. února 2015, 09:20

Loni jsme za sběr citrónové a pomerančové kůry získali 1396 Kč. Peníze jsme využili na odměny v akcích školní družiny, zakoupili jsme nové hry.


Také jsme nasbírali 70 kg plastových lahví a 990 kg starého papíru. Obsadili jsme krásné 1. místo (petky) a 2. místo (papír).

Za získané peníze hradíme žáků, jízdné na školní akce, nakupujeme drobné odměny do soutěží, knihy do školní knihovny, materiál k tvoření, pomůcky do vyučování apod. 

  Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběrových akcí!

 

 

V tomto školním roce bude sběr opět pokračovat.


Sbírejte pomerančovou a citrónovou kůru, víčka z plastových lahví, vyřazené elektrospotřebiče a baterie - můžete již nosit do školy!


Doma shromažďujte PET lahve, starý papír a lepenku, v květnu budeme uskladňovat ve škole! 

 

Bližší informace ve školní družině.