Oznámení, Lesy české republiky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.05.2006

Svěšeno:

30.06.2006

16. května 2006, 09:58
Vyplacení úhrad za přenechání práva využití pozemků k výkonu práva myslivosti, které jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků.

Přílohy: