Informace OÚ

Program zasedání Zastupitelstva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.05.2013

Svěšeno:

14.05.2013

7. května 2013, 14:40

 

 

 

Výměna řidičských průkazů

23. dubna 2013, 14:02 | Řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.04.2004 je nutné vyměnit nejpozději do 31.12.2013.
Prosíme občany, aby požádali o výměnu ŘP včas a ušetřili si tak zbytečné komplikace ve frontách na konci roku.
Výměna se provádí bezplatně na MěÚ Jablunkov, Odbor dopravy.

 

 

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13.10.2012 v jazycích národnostních menšin

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2012

Svěšeno:

13.10.2012

18. září 2012, 13:52 | Všichni voliči obdrží obdobnou informaci v českém jazyce spolu s hlasovacími lístky. Pro naplnění dikce zákona o národnostních menšinách je třeba informaci zveřejnit i v jazyce národnostní menšiny. Informace o způsobou hlasování budou vyvěšeny i ve volební místnosti.

 

 

 

Záměr obce Hrádek - směna pozemků

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.09.2012

Svěšeno:

25.09.2012

10. září 2012, 10:20

 

 

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků politickým stranám, hnutím a koalicím

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.08.2012

Svěšeno:

27.09.2012

28. srpna 2012, 07:15

 

 

 

Dopravní omezení silnice I/11 Hrádek - průtah

15. srpna 2012, 08:52 | Oprava poklopů kanalizačních šachet

 

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.08.2012

Svěšeno:

04.09.2012

15. srpna 2012, 08:31 | vypínání v místě vyvěšení letáků (oblast Chodury - Samce)
3.9.2012 od 8:00 hod do 15:00 hod

 

 

 

Program zasedání Zastupitelstva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.07.2012

Svěšeno:

31.07.2012

24. července 2012, 11:07

 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.07.2012

Svěšeno:

04.08.2012

17. července 2012, 10:15 | S oznámením koncepce se můžete seznámit v prostorách obce s rozšířenou působností : http://www.jablunkov.cz/deska2/MEJA112362012.pdf
Do oznámení koncepce lze také nahlédnou v Informačním
systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód
koncepce MZP136K.

 

 

 

Pravidelné odečty vodoměrů

28. února 2012, 10:36 | V termínu od 21.3.2012 do 27.3.2012 bude v Hrádku prováděn pravidelný odpis vodoměrů pracovníky Ovod, spol. s.r.o.

 

 

 

Strana výpisu

8