Informace OÚ

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí , které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, v jazycích národnostních menšin

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.09.2018

Svěšeno:

09.10.2018

18. září 2018, 12:40

 

 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

28. srpna 2018, 12:34 | V sobotu 01.09.2018 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven u Obecního úřadu a mobilní svoz se uskuteční podle přiloženého harmonogramu.
Využijte příležitosti a zbavte se v tento den přebytečného odpadu!

 

 

 

Anděl strážný - sociální služba tísňové péče

22. srpna 2018, 16:44 | Sociální služba zaměřená na osoby se zdravotním postižením a seniory žijící v domácím prostředí.

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Hrádek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.05.2018

Svěšeno:

31.12.2018

24. května 2018, 12:33 | Jméno: Ing. Kateřina Huczalová
Tel.: +420 727 887 092
e-mail: poverenec.jablunkovsko@gmail.com

 

 

 

Uzavření Obecního úřadu

 

 

 

Nabídka práce

6. března 2018, 13:11 | Obec Hrádek přijme do pracovního poměru na dobu určitou (12 měsíců) Projektového manažera a Správce Volnočasového centra v jedné osobě, s nástupem od 1. 5. 2018.

 

 

 

Projekt financovaný z Programu rozvoje venkova zatraktivní lužní les

22. února 2018, 10:53 | Díky spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Jablunkovsko, vznikne v obecním lužním lese Girov počátkem jara naučná stezka. Dominantou stezky bude vyvýšená a zastřešená ptačí pozorovatelna sloužící k pozorování krajiny a zvířectva, jak název napovídá, převážně ptactva. V dalších částech lesa budou instalovány tři informační tabule, dva poznávací herní prvky a pět lesních lavic. Realizace naučné stezky je dalším krokem k prohlubování vztahu místních obyvatel, ale i návštěvníků Obce k jedinečné hrádecké přírodě, která nabízí, mimo typické rostliny a zvířectvo, řadu vzácných druhů. Navržený projekt je na území Hrádku jedinečným.

 

 

 

Poplatek za psa

2. února 2018, 13:12 | Upozorňujeme majitele psů na povinnost uhradit poplatek za psa na rok 2018. Poplatek ve výši 120,- Kč je splatný nejpozději do 31.3.2018.

 

 

 

Voličské průkazy

21. prosince 2017, 12:23 | I mezi svátky je možné vyřídit si voličský průkaz pro lednovou volbu prezidenta ČR.
27. – 29.12.2017 v době od 7,00 do 13,00 hod je možno podat žádost o vydání voličského průkazu, případně si jej i vyzvednout. Vzhledem k tomu, že obecní úřad je uzavřen, volejte prosím tel. 558 551 313 .
Po novém roce jsme k dispozici v běžné otevírací době. Lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu končí 10.1.2018 v 16,00 h (při osobním podání). Pokud budete žádost doručovat poštou nebo datovou schránkou, zde lhůta končí 5.1.2018.

 

 

 

Zimní údržba

5. prosince 2017, 12:38 | V případě otázek a řešení problému se zimní údržbou se prosím obracejte na místostarostu obce, Ing. Martina Byrtuse. Místostarosta je nejlépe informován o pohybu odklízecí techniky i časovém plánu údržby.
Kontakt: 724 377 112 , e-mail: martin.byrtus@trz.cz

 

 

 

Strana výpisu

3