Informace dle zák. 106/99

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obec Hrádek

2. Důvod a způsob založení

Obec postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa: Obecní úřad, Hrádek 352, 739 97 Hrádek

Úřední hodiny: Pondělí: 7:00 - 11:00, 12:00 - 16:30

                         Středa:  7:00 - 11:00, 12:00 - 16:30

Kontakty:          Podatelna:    558 551 311,

                         Sekretáriat:   558 551 312,

                         Účetní:          558 551 313,

                         Starosta:       558 551 314,

Web:      www.obechradek.cz

Datová schránka: 9ejb382

Facebook: www.facebook.com/obechradek

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo běžného účtu: 168 198 33 09/0800

(veškeré poplatky mimo úhrady za svoz odpadu)

 

Číslo odpadového účtu: 168 198 33 09/0800

(úhrada poplatků za svoz odpadu)

6. 00535958

7. DIČ CZ00535958

8. Dokumenty

- Úřední deska

- Vyhlášky

- Rozpočty

- Usnesení Zastupitelstva obce

- Usnesení Rady obce

- Územní plán

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně: na Obecní úřad Hrádek, Hrádek 352, 739 97

v úředních hodinách

Pondělí 7.00-11.00 / 12.00-17.00
Středa 7.00-11.00 / 12.00-17.00

Písemně na adresu: Obecní úřad Hrádek, Hrádek 352, 739 97

Elektronicky na e-mail: ,">, prostřednictví formuláře - dotaz na

Elektronicky datovou schránkou: 9ejb382

11. Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy 

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzory licenčních smluv
    Obecní úřad Hrádek nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
    V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.
  • 16.2 Výhradní licence
    Obecní úřad Hrádek neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Výroční zpráva obce Hrádek o poskytování informací za rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.02.2020

Svěšeno:

28.03.2020

27. února 2020, 12:52

 

 

 

Výroční zpráva obce Hrádek o poskytování informací za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.02.2019

Svěšeno:

26.03.2019

24. února 2019, 10:36