Je spolupráce TŽ a obcí prospěšná? (HUTNÍK)

5. února 2003, 22:29

Na to jsme se zeptali některých starostů z našeho regionu, a to u příležitosti setkání představitelů obcí se zástupci TŽ, jež proběhlo minulý týden ve středu v Řece. Pavel Tomčala, starosta Hrádku: "Spolupráce s železárnami je výborná, máme od nich velkou materiální pomoc. Díky drti z hutě můžeme udělat pevnou cestu k domkům, a lidé to oceňuji. Velice si také vážíme dalších aktivit, které nastartovaly TŽ, jako dopravní infrastrukturu, revitalizaci Olše. Jsme za to vděční, protože samotné obce by to jen ztěží dokázaly. Myslíme si, že vzájemná spolupráce se bude stále utužovat." Jan Fehér, starosta Řeky: "Se spoluprácí s Třineckými železárnami jsme spokojeni. Formou sponzorského daru jsme dostali drť na cesty, kdybychom to měli koupit, opravíme mnohem míň cest. Počítáme, že tomu tak bude i letos. My na oplátku budeme železárny podporovat v jejich zájmech s cílem dalšího rozvoje tohoto mikroregionu. Uvědomujeme si, že vzájemné propojení je nezbytné, protože stále považujeme za dominantní v regionu. Kdyby tu nebyly. míra nezaměstnanosti by byla mnohem vyšší. Jsme rádi, že jako jediný hutní podnik v České republice prosperuje dobře." Igor Petrov, starosta Třince a krajský zastupitel: "TŽ pomáhají městu a regionu nadstandardně. Proto hodnotím tuto spolupráci velmi kladně. Huť sleduje veškerou problematiku spjatou s regionem opravdu pečlivě, což se pozitivně projevuje i při prosazování různých záměrů. Setkání v Řece pak bylo přínosem v tom, že se po komunálních volbách mohly obnovit kontakty a tím i spolupráce mezi obcemi a také železárnami." Lenka Husarova, starostka Návsí: "Největší význam vidím v tom, že jsou pro náš region významným živitelem. Myslím si, že by měly železárny pomáhat nejen nám v obcích, ale určité i my jim, a to například při podpoře a prosazování rovnosti podnikání v českém hutnictví. Vždyť jsou v našem regionu nejdůležitějším zaměstnavatelem."