Historický přehled členů místní samosprávy

31. ledna 2009, 17:59
Od roku 1952 bylo do obecního zastupitelstva (dříve MNV) zvoleno celkem 132 různých lidí. Do sametové revoluce měly volby jen zdánlivý charakter výběru. Existovala pouze jedna kandidátka tzv. Národní fronty a to znamenalo, že kdo byl na kandidátce, byl i zvolen. Po roce 1989 se volilo vždy z více kandidátů. V Hrádku počet kandidátů neustále přibývá. Při posledních volbách kandidovalo do 15-ti členného zastupitelstva celkem 76 kandidátů. Zastupitelé (před revolucí poslanci MNV) jsou seřazeni podle délky mandátu. Více podrobností v příloze.

Přílohy: