Co je to Místní Agenda 21?

21. července 2017, 08:56
Je metodou kvality veřejné správy, vedoucí k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při zohledňování místních podmínek.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program 21. století rozvoje obcí a regionů, zakotvený v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České republiky. Místní Agenda 21 usiluje o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje (hospodářský rozvoj, sociální požadavky a  ochrana životního prostředí) na regionální úrovni. Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje ekologické aktivity obyvatel, společenský a kulturní život měst a obcí. Předpokladem pro naplňování cílů MA21 je spolupráce samosprávy, občanů a dalších místních subjektů.

místní  –  odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region
agenda – seznam úkolů, tzn. to, co je třeba udělat
21odkazuje na 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

Více informací:

http://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=ggIGcqaVSy8%3d&tabid=93&portalid=0&mid=884&language=cs-CZ

http://ma21.cenia.cz/cs-cz/úvod/proveřejnost.aspx